สาเหตุของสายตาสั้น

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555


สาเหตุของสายตาสั้น
สายตาสั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นมีการศึกษากันมากในชนชาติต่างๆ ทราบกันทั่วไปว่าชนชาติญี่ปุ่นและจีนมีสายตาสั้นมาก แต่ในยุโรปมีคนสายตายาวมากกว่า ซึ่งเนื่องจากความแตกต่างในเชื้อชาติ สาเหตุของสายตาสั้นนั้นอธิบายได้ยาก แต่สายตาสั้นชนิดหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากกรรมพันธุ์ ชนิดนี้ถือว่าเป็นความผิดปกติตามการสืบสายต่อกันมา คือเป็นสายตาสั้นชนิดร้าย ซึ่งถือว่าเป็นมาตั้งแต่กำเนิด

1.Progressive myopia
สายตาสั้นชนิดนี้เป็นเนื่องจากกรรมพันธุ์และเป็นมาตั้งแต่วัยเด็ก เป็นมากขึ้นเรื่อยๆ มักเป็นมากขึ้นกว่า 10.00-15.00 D. คือสั้นเป็นพันขึ้นไปเป็นต้น ในที่สุดไม่สามารถจะสวมแว่นตาได้เต็มที่ เพราะเลนส์หนาขึ้นมากจำเป็นต้องใช้แว่นตาที่มีกำลังน้อยกว่าความเป็นจริง และถึงแม้ว่าจะใช้แว่นตาก็ไม่สามารถช่วยให้สายตาดีขึ้นเท่าคนปกติได้ สายตาสั้นชนิดนี้เรียกว่า "Progressive myopia" ส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นเร็วมากในคนอายุ 15-20 ปี ต่อจากนั้นก็จะเพิ่มขึ้นช้าลง ในคนสายตาสั้นชนิดนี้เป็นเพราะลูกตายาวออกไปทางด้านหลังยาวออกไปเรื่อยๆ ระบบการหักเหแสงจึงกลายเป็น Axial myopia คือลูกตายื่ยยาวออกไปเรื่อยๆ

2.Congenital myopia
มักไม่ค่อยพบ ถ้าพบมักจะเกิดในอายุ 3-4 ขวบและในวัยเด็กมักไม่เกิน 3.00-5.00 D. พอถึงวัยหนุ่มสาวมักจะไม่เพิ่มขึ้นอีก

3.Simple myopia
เป็นสายตาสั้นที่ส่วนใหญ่เราพบกันอยู่ทุกวัน บางครั้งเรียกว่า สายตาสั้นโรงเรียน หรือสายตาสั้นชนิดดีเพราะดูคล้ายกับว่า เริ่มเป็นเมื่อวัยเริ่มเล่าเรียน และเป็นมากขึ้นในระหว่างเล่าเรียนอยู่ แต่ก็ไม่มากเท่าสายตาสั้นสองชนิดแรก จึงทำให้สายตาสั้นชนิดนี้คนส่วนใหญ่เข้าใจกันว่า เนื่องมาจากใช้สายตาระหว่างเล่าเรียน เป็นมากขึ้นตามขั้นการเรียน ดูแล้วเหมือนกับว่ามีมากตามขั้นสูงๆ ขึ้นไปเป็นต้นแต่จากการศึกษากันมาคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกัน

4.สายตาสั้นที่เกิดจากโรคตา มีสองชนิดคือ
4.1 เกิดจากโรคเบาหวาน เพราะระดับนำ้ตาลในเลือดสูง และอยู่ใน Anterior chamber ทำให้ดัชนีหักเหแสง (Refraction Index) เพิ่มขึ้น
4.2 เกิดจาก Cataract (ต้อกระจก) เลนส์ตาจะแข็งตัวและทำให้ดัชนีหักเหแสง (Refraction Index) เพิ่มขึ้น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น