ดัชนีหักเหแสง (Refractive index, RI)

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554


นิยามแห่งดัชนีหักเหแสงคือ ค่าความเร็วของแสงที่วิ่งผ่านวัสดุตัวกลางเทียบกับความเร็วของแสงที่วิ่งผ่่านสูญญากาศ เมื่อเราพิจารณาจากตรงนี้เราจะพบว่ามันได้เกิดการหักเหแสงเมื่อเดินทางผ่านวัสดุตัวกลางทั้งสองชนิดนี้ส่งผลให้มันเกิดปฏิกิริยาต่อการมองเห็นได้

ดัชนีหักเหแสง (n) นั้นสามารถเขียนอธิบายเป็นสูตรคำนวณได้คือ n=c/v โดยที่
ความเร็วแสงเมื่อเดินทางผ่านสูญญากาศคือ c
ความเร็วของแสงที่เดินทางผ่านวัสดุตัวกลางนั้นคือ v

ค่าดัชนีหักเหแสงนี้จะได้มาเป็นตัวเลขซึ่งมีค่ามากกว่า 1 เสมอ โดยตัวเลขนี้จะบ่งชี้ถึงกำลังหักเหแสงของวัสดุว่ายิ่งตัวเลขมีค่ามากเท่าใดก็จะมีกำลังการหักเหแสงที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งวัสดุที่มีดัชนีหักเหแสงที่สูงกว่าจะสามารถหักเหลำแสงได้มากกว่า วัสดุที่มีดัชนีหักเหแสงต่ำกว่านั่นเอง

ดัชนีหักเหแสงของเลนส์แว่นตาจะเริ่มต้นที่ 1.5 สำหรับเลนส์ที่ใช้กันทั่วไปและสามารถขึ้นไปสูงสุดในปัจจุบันได้ถึง 1.76(พลาสติก) และ 1.9(กระจก)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น