ความยาวคลื่นของรังสี UV

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553


ความยาวคลื่นของรังสีรังสีอัลตราไวโอเลตหรือที่มักเรียกย่อว่ารังสียูวี (Wavelengths of UV radiation) แบ่งเป็นช่วงได้ดังนี้
รังสี UV-A มีความยาวคลื่น 315 นาโนเมตร ถึง 400 นาโนเมตร
รังสี UV-B มีความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร ถึง 315 นาโนเมตร
รังสี UV-C มีความยาวคลื่นน้อยกว่า 280 นาโนเมตร

รังสี UV-A เป็นรังสีที่มีอันตรายไม่มากมีประโยชน์ในการสังเคราะห์วิตามินดี แต่หากมากเกินไป จะทำให้ผิวหนังหยาบกร้าน ยับยั้งระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ทำให้ผิวหนังแดงและเกิดโรคเกี่ยวกับตา UV-A ไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตและส่องถึงพื้นโลกเกือบ 100%

รังสี UV-B เป็นรังสีที่มีผลในการสร้างวิตามินดีในช่วงระยะสั้น แต่เป็นรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเช่น ทำให้ผิวหนังแดงไหม้เกรียม, ยับยั้งระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย, ทำลาย DNA และก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนัง, โรคภูมิแพ้, ผิวหนังเหี่ยวย่น และโรคเกี่ยวกับตา UV-B ถูกดูดกลืนจากชั้นโอโซนและออกซิเจน โดยเข้าถึงพื้นโลกประมาณ 10% แต่ถ้าโอโซนและออกซิเจนถูกทำลายมากขึ้นรังสี UV-B ก็จะเข้าถึงพื้นโลกมากขึ้นก็ยิ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตมากขึ้นเช่นกัน

รังสี UV-C เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต หาก UV-C เข้ามาถึงพื้นโลกก็ไม่เกิดสิ่งมีชีวิต แต่โชคดีที่ UV-C ถูกดูดกลืนทั้งหมดจากชั้นโอโซนและออกซิเจนในอากาศ

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า รังสี UV มีประโยชน์ในกระบวนการทางชีววิทยา แต่รังสี UV ก็เป็นอันตรายขั้นรุนแรงหากได้รับรังสี UV มากเกินไปโดยเฉพาะ ผิวหนังและดวงตา

การได้รับรังสี UV มากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อ ผิวเนื้อเยื่อ กระจกตา และโครงสร้างเลนส์ตา
โดยการที่ดวงตาสัมผัสแสงแดดซึ่งมีรังสี UV เป็นระยะเวลานาน จะเป็นผลทำให้เลนส์ตา เป็นต้อกระจก, กระจกตาอักเสบ, ภาวะที่มีการเสื่อมของเยื่อตาขาว, ต้อลม, ต้อเนื้อ, พยาธิสภาพของกระจกตา และรอบๆ บริเวณหนังตาอาจเกิดเป็นมะเร็งผิวหนัง

ประเทศไทยได้มีการตรวจวัดรังสี UV ซึ่งผลการตรวจพบว่าประเทศไทยมีความเข้มข้นขอรังสี UV ในอัตรา UV Index วัดได้ระดับ 11 ส่วนประเทศในเขตอบอุ่นมีระดับ UV Index เพียงระดับ 3 ถึง 5 เท่านั้น UV Index ระดับ 9 เป็นระดับที่ถือว่าสูงกว่ามาตรฐาน

ซึ่งในภาคใต้ของประเทศไทยบางเวลาสามารถวัด UV Index สูงถึงระดับ 13 ประเทศไทยจึงถือว่ามีระดับของรังสี UV สูงกว่ามาตรฐานมาก เราจึงควรหลีกเลี่ยงหรือหาวิธีป้องกัน โดยเรตินาของเด็กสามารถป้องกันรังสี UVได้น้อยกว่าผู้ใหญ่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น