ข้อแนะนำ 5 ประการในการถนอมรักษาเลนส์แว่นตา

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


ข้อควรปฏิบัติเพื่อช่วยรักษาให้เลนส์แว่นตามีอายุการใช้งานยาวนาน
1. อย่าจับขาแว่นตาเพียงข้างเดียวในขณะที่สวมหรือ ถอดแว่นตา2. อย่าวางแว่นตาไว้ในลักษณะหงายโดยที่ผิวเลนส์ ต้องสัมผัสกับพื้นเพราะอาจทำให้เลนส์เป็นรอยได้ง่าย3. อย่าเช็ดเลนส์โดยที่ไม่ได้ล้างด้วยน้ำสะอาด ซึ่งควรใช้ผ้าสำหรับเช็ดเลนส์โดยเฉพาะหรือ กระดาษเนื้อนุ่มสะอาดเท่านั้น4. อย่านำแว่นตาไปวางไว้ภายในรถยนต์ที่ถูกจอด อยู่กลางแดดเป็นเวลานาน5. อย่าสวมหรือนำแว่นตาเข้าไปในบริเวณที่สัมผัสกับ ไอน้ำร้อนเป็นเวลานานเช่น ห้องอบไอน้ำ (Sauna)


Credit: The five recommendations in the preservation of eyeglass lenses by Thaioptic.com